Spørgsmål og svar

Her finder du vores oftest stillede spørgsmål.

Herunder kan du se forskellige emner, hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.

Som udgangspunkt hæfter udlejer faktisk for al vedligeholdelse, både udvendigt og indvendigt. Dog vil der i 9/10 tilfælde være skrevet i lejekontraktens § 8, at lejer overtager den indvendige vedligeholdelse. Det vil sige: maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve i det lejede.

Du kan som lejer bliver pålagt yderligere forpligtelser eller miste rettigheder i lejekontraktens § 11 (hvilket ofte sker). Dette kaldes udvidet vedligeholdelsespligt, som formindsker udlejers udvendige vedligeholdelse (alt andet end maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve i det lejede vil defineres som udvendig vedligeholdelse).

Vi kan hjælpe dig med at se hvem der hæfter for hvilke type vedligeholdelse, hvis du sender din lejekontrakt (inklusiv § 11).

Dette kræver, at vi ser din lejekontrakt (inklusiv § 11), således vi kan tage udgangspunkt i din konkrete situation. Du kan kontakte os ovenfor.

Hvis udlejer ikke vil udbedre tingene, så kan der være flere tiltag at gøre i sådan en situation. I de helt væsentlige tilfælde kan det give dig ret til at udføre det på udlejers regning eller ophæve lejemålet. I disse situationer er det vigtigt, at du kontakter os først. Det kræver en vurdering af den enkelte situation og der er en række tiltag, man skal igennem først.