Spørgsmål og svar

Her finder du vores oftest stillede spørgsmål.

Herunder kan du se forskellige emner, hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.

Se gerne vores brochure om emnet her

Udlejer må ikke indtræde i dit lejemål uden din tilladelse udover i særlige tilfælde. Det vil sige, at udlejer ikke bare må gå ind og ud af lejemålet, som det passer vedkommende.

Ved akutte situationer:
Ved særlige situationer, som ved brand, sprunget vandrør eller lignende, så må udlejer gerne indtræde i lejemålet straks. 

Arbejde i lejemålet af mindre karakter:
Ved arbejde i lejligheden, hvor det ikke opfattes som særlig omfattende, så vil udlejer skulle give dig mindst 6 ugers varsel.

Arbejde i lejemålet af større karakter:

Ved større arbejder, som vil være omfattende, så skal udlejer give lejer minimum 3 måneders varsling først.

Tingene skal altid ordnes hurtigst muligt og til mindst mulig gene for dig som lejer.

Det kommer lidt an på, hvilken type huslejestigning, du har modtaget. Der er to type af stigninger: Årlig stigning og engangsstigning.

Årlig huslejestigning:

Hvis din lejekontrakt er indgået efter 01/07-2015, så vil stigningen skulle stå indskrevet i din lejekontrakts § 11 og være en nettoprisindeksstigning. Hvis det er anvendt andre metoder, f.eks. at huslejen stiger med et fast beløb årligt, vil dette som udgangspunkt være ulovligt. Et nemt eksempel kunne være, at det var indskrevet, at huslejen stiger med 100 kroner årligt – dette vil være en ulovlig fast huslejestigning. 

Huslejestigning efter nettoprisindeks behøver ikke at varsles, når den står i lejekontraktens §11.

Engangsstigning:

Det er ofte her, hvor der sker problemer. Det kan begrundes med, at det lejedes værdi er væsentlig højere end huslejen, at der er sket forbedringsarbejde i lejemålet eller lignende. I disse tilfælde er der noget formalia, der skal følges: Huslejestigning skal fremsættes skriftlig, indeholde begrundelse for lejestigning og angive den præcise huslejestigning i kroner. Der skal ligeledes indsættes klagemulighed.

Hvis du som lejer ønsker at gøre brug af den klagemulighed, så skal din udlejer modtage indsigelsen senest 6 uger efter modtagelsen af huslejestigningen.

Der er nogle situationer, hvori lejeloven giver udlejer mulighed for at opsige/ophæve en lejer. Det er meget vigtigt at understrege, at der er stor forskel på opsigelse og ophævelse.

Eksempler på hvornår udlejer kan opsige lejeaftalen:

  • Udlejer skal selv ville flytte ind i lejemålet
  • Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives

Eksempler på hvornår der er tale om situationer, hvor udlejer kan ophæve:

  • Der betales ikke leje rettidigt
  • Lejemålet benyttes til andet end aftalt
  • Lejer tilsidesætter god skik og orden

I begge situationer kan det være smart at få juridisk hjælp, således du kan støtte dig op af vores juridiske rådgivere.

Bemærk at en opsigelse eller ophævelse altid skal være skriftlig, den skal indeholde en saglig begrundelse og den skal afleveres som brev. Ligeledes skal der fremgå en klagevejledning.

Hvis du som lejer ønsker at udnytte den klagemulighed, så skal du aflevere en skriftlig indsigelse indenfor 6 uger. Hvis udlejer vil fastholde opsigelsen/ophævelsen, så skal udlejer tage sagen for boligretten.fly

Der er meget stramme regler for dette, hvorfor vi anbefaler, at du altid tager fat i os først. Nogle af de punkter, der kan berettige ophævelse er, hvis udlejer ikke afleverer lejemålet i den forventede stand, hvis udlejer ikke udbedrer nødvendige fejl og mangler eller hvis lejemålet ikke er klar (tidsmæssigt) til indflytning, når du står til at overtage lejemålet. Disse situationer kræver væsentlighed og/eller, at udlejer har handlet urimeligt. Det kræver en konkret vurdering, og det er sværere i praksis end man tror, så forespørg altid om hjælp til dette.

Det kommer an på hvad regningen er for. Det første step vil være at lave en indsigelse til udlejer – Bemærk at der i visse tilfælde (som ved forbrug) kan være en tidsfrist. Det kan være en god idé at fremsætte din begrundelse for, hvorfor du ikke er enig med regningen og spørge udlejer hvorfor man mener, at man er berettiget til kravet. Hvis udlejer enten ikke reagerer på dette eller ikke vil indgå i dialog, så vil det være en god idé at kontakte os.

Udlejer må ikke have en nøgle til dit lejemål, hvis du ikke ønsker dette. Når du lejer et lejemål, overtager du brugsretten hertil, hvilket gør, at du kan nægte udlejer at have nøgler til lejemålet.

Der kan dog være visse fordele ved at lade udlejer have en nøgle, hvis eksempelvis din nøgle forsvinder, at der er opstået en akut situation i lejemålet eller lignende.

Som udgangspunkt hæfter udlejer faktisk for al vedligeholdelse, både udvendigt og indvendigt. Dog vil der i 9/10 tilfælde være skrevet i lejekontraktens § 8, at lejer overtager den indvendige vedligeholdelse. Det vil sige: maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve i det lejede.

Du kan som lejer bliver pålagt yderligere forpligtelser eller miste rettigheder i lejekontraktens § 11 (hvilket ofte sker). Dette kaldes udvidet vedligeholdelsespligt, som formindsker udlejers udvendige vedligeholdelse (alt andet end maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve i det lejede vil defineres som udvendig vedligeholdelse).

Vi kan hjælpe dig med at se hvem der hæfter for hvilke type vedligeholdelse, hvis du sender din lejekontrakt (inklusiv § 11).

Hvis din udlejer ikke svarer dig, så kan det være en god idé at kontakte vedkommende forskellige steder. Det kan være via mail, telefon eller brev. Det er vigtigt, at når du sender brevet, at du sender det anbefalet (selvom det er det dyrere).

Det er nemlig dig som afsender, som har ansvaret for at dokumentere, at det tilsendte er nået frem til modtageren (udlejer).

Hvis du fortsat ikke kan få fat på udlejer, så kan det være en god idé at kontakte os.

Dette kræver, at vi ser din lejekontrakt (inklusiv § 11), således vi kan tage udgangspunkt i din konkrete situation. Du kan kontakte os ovenfor.

Hvis udlejer ikke vil udbedre tingene, så kan der være flere tiltag at gøre i sådan en situation. I de helt væsentlige tilfælde kan det give dig ret til at udføre det på udlejers regning eller ophæve lejemålet. I disse situationer er det vigtigt, at du kontakter os først. Det kræver en vurdering af den enkelte situation og der er en række tiltag, man skal igennem først.

Ved skimmelsvamp vil det være en god ide at kontakte os samt læse denne guide her.

Er du en sand lejeretsekspert?

Tag vores sjove quiz om lejeloven og find ud af, om du kan skrive lejeretsekspert på dit CV.

Der er flere og flere der kommer til at bo til leje, så det har aldrig været vigtigere at have kendskab til dine rettigheder som lejer.

Er du en sand lejeretsekspert? Tag quizzen her!