Spørgsmål og svar

Her finder du vores oftest stillede spørgsmål.

Herunder kan du se forskellige emner, hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.

Udlejer må ikke indtræde i dit lejemål uden din tilladelse udover i særlige tilfælde. Det vil sige, at udlejer ikke bare må gå ind og ud af lejemålet, som det passer vedkommende.

Ved akutte situationer:
Ved særlige situationer, som ved brand, sprunget vandrør eller lignende, så må udlejer gerne indtræde i lejemålet straks. 

Arbejde i lejemålet af mindre karakter:
Ved arbejde i lejligheden, hvor det ikke opfattes som særlig omfattende, så vil udlejer skulle give dig mindst 6 ugers varsel.

Arbejde i lejemålet af større karakter:

Ved større arbejder, som vil være omfattende, så skal udlejer give lejer minimum 3 måneders varsling først.

Tingene skal altid ordnes hurtigst muligt og til mindst mulig gene for dig som lejer.

Der er nogle situationer, hvori lejeloven giver udlejer mulighed for at opsige/ophæve en lejer. Det er meget vigtigt at understrege, at der er stor forskel på opsigelse og ophævelse.

Eksempler på hvornår udlejer kan opsige lejeaftalen:

  • Udlejer skal selv ville flytte ind i lejemålet
  • Når udlejeren dokumenterer, at ejendommen skal nedrives

Eksempler på hvornår der er tale om situationer, hvor udlejer kan ophæve:

  • Der betales ikke leje rettidigt
  • Lejemålet benyttes til andet end aftalt
  • Lejer tilsidesætter god skik og orden

I begge situationer kan det være smart at få juridisk hjælp, således du kan støtte dig op af vores juridiske rådgivere.

Bemærk at en opsigelse eller ophævelse altid skal være skriftlig, den skal indeholde en saglig begrundelse og den skal afleveres som brev. Ligeledes skal der fremgå en klagevejledning.

Hvis du som lejer ønsker at udnytte den klagemulighed, så skal du aflevere en skriftlig indsigelse indenfor 6 uger. Hvis udlejer vil fastholde opsigelsen/ophævelsen, så skal udlejer tage sagen for boligretten.fly

Der er meget stramme regler for dette, hvorfor vi anbefaler, at du altid tager fat i os først. Nogle af de punkter, der kan berettige ophævelse er, hvis udlejer ikke afleverer lejemålet i den forventede stand, hvis udlejer ikke udbedrer nødvendige fejl og mangler eller hvis lejemålet ikke er klar (tidsmæssigt) til indflytning, når du står til at overtage lejemålet. Disse situationer kræver væsentlighed og/eller, at udlejer har handlet urimeligt. Det kræver en konkret vurdering, og det er sværere i praksis end man tror, så forespørg altid om hjælp til dette.

Udlejer må ikke have en nøgle til dit lejemål, hvis du ikke ønsker dette. Når du lejer et lejemål, overtager du brugsretten hertil, hvilket gør, at du kan nægte udlejer at have nøgler til lejemålet.

Der kan dog være visse fordele ved at lade udlejer have en nøgle, hvis eksempelvis din nøgle forsvinder, at der er opstået en akut situation i lejemålet eller lignende.

Hvis udlejer ikke vil udbedre tingene, så kan der være flere tiltag at gøre i sådan en situation. I de helt væsentlige tilfælde kan det give dig ret til at udføre det på udlejers regning eller ophæve lejemålet. I disse situationer er det vigtigt, at du kontakter os først. Det kræver en vurdering af den enkelte situation og der er en række tiltag, man skal igennem først.