Spørgsmål og svar

Her finder du vores oftest stillede spørgsmål.

Herunder kan du se forskellige emner, hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.

Det kommer lidt an på, hvilken type huslejestigning, du har modtaget. Der er to type af stigninger: Årlig stigning og engangsstigning.

Årlig huslejestigning:

Hvis din lejekontrakt er indgået efter 01/07-2015, så vil stigningen skulle stå indskrevet i din lejekontrakts § 11 og være en nettoprisindeksstigning. Hvis det er anvendt andre metoder, f.eks. at huslejen stiger med et fast beløb årligt, vil dette som udgangspunkt være ulovligt. Et nemt eksempel kunne være, at det var indskrevet, at huslejen stiger med 100 kroner årligt – dette vil være en ulovlig fast huslejestigning. 

Huslejestigning efter nettoprisindeks behøver ikke at varsles, når den står i lejekontraktens §11.

Engangsstigning:

Det er ofte her, hvor der sker problemer. Det kan begrundes med, at det lejedes værdi er væsentlig højere end huslejen, at der er sket forbedringsarbejde i lejemålet eller lignende. I disse tilfælde er der noget formalia, der skal følges: Huslejestigning skal fremsættes skriftlig, indeholde begrundelse for lejestigning og angive den præcise huslejestigning i kroner. Der skal ligeledes indsættes klagemulighed.

Hvis du som lejer ønsker at gøre brug af den klagemulighed, så skal din udlejer modtage indsigelsen senest 6 uger efter modtagelsen af huslejestigningen.