Spørgsmål og svar

Her finder du vores oftest stillede spørgsmål.

Herunder kan du se forskellige emner, hvor du måske kan finde svar på dit spørgsmål.

Udlejer må ikke have en nøgle til dit lejemål, hvis du ikke ønsker dette. Når du lejer et lejemål, overtager du brugsretten hertil, hvilket gør, at du kan nægte udlejer at have nøgler til lejemålet.

Der kan dog være visse fordele ved at lade udlejer have en nøgle, hvis eksempelvis din nøgle forsvinder, at der er opstået en akut situation i lejemålet eller lignende.

Hvis din udlejer ikke svarer dig, så kan det være en god idé at kontakte vedkommende forskellige steder. Det kan være via mail, telefon eller brev. Det er vigtigt, at når du sender brevet, at du sender det anbefalet (selvom det er det dyrere).

Det er nemlig dig som afsender, som har ansvaret for at dokumentere, at det tilsendte er nået frem til modtageren (udlejer).

Hvis du fortsat ikke kan få fat på udlejer, så kan det være en god idé at kontakte os.

Ved skimmelsvamp vil det være en god ide at kontakte os samt læse denne guide her.

Udlejer må ikke indtræde i dit lejemål uden din tilladelse udover i særlige tilfælde. Det vil sige, at udlejer ikke bare må gå ind og ud af lejemålet, som det passer vedkommende.

Ved akutte situationer:
Ved særlige situationer, som ved brand, sprunget vandrør eller lignende, så må udlejer gerne indtræde i lejemålet straks. 

Arbejde i lejemålet af mindre karakter:
Ved arbejde i lejligheden, hvor det ikke opfattes som særlig omfattende, så vil udlejer skulle give dig mindst 6 ugers varsel.

Arbejde i lejemålet af større karakter:

Ved større arbejder, som vil være omfattende, så skal udlejer give lejer minimum 3 måneders varsling først.

Tingene skal altid ordnes hurtigst muligt og til mindst mulig gene for dig som lejer.